Δελτίο τύπου Νέστος Μέστα

Όπως ο ποταμός Νέστος δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά ενώνει πολιτισμούς και η ροή του ανανεώνεται συνεχώς για να ανατροφοδοτεί τη γύρω πλάση, έτσι και η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα, ακολουθώντας το φωτεινό παράδειγμα της φύσης υλοποιεί το έργο INTERREG VA GreeceBulgaria 2014-2020, «Environment Youenvironmental management by youth» ενώνοντας τις δυνάμεις των γειτονικών χωρών Ελλάδας και Βουλγαρίας, με σκοπό την επίτευξη φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικής κουλτούρας. Συγχρονισμένοι με τη μεταβατική περίοδο της άνοιξης, όπου όλη η φύση αλλάζει μορφή και ανθίζει,  επαναπροσδιορίσαμε κι εμείς με τη σειρά μας την εταιρική μας ταυτότητα.


>> Κατεβάστε την ελληνική έκδοση του φυλλαδίου

>> Κατεβάστε την αγγλική έκδοση του φυλλαδίου

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top