Δελτίο τύπου Νέστος Μέστα

Όπως ο ποταμός Νέστος δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά ενώνει πολιτισμούς και η ροή του ανανεώνεται συνεχώς για να ανατροφοδοτεί τη γύρω πλάση, έτσι και η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα, ακολουθώντας το φωτεινό παράδειγμα της φύσης υλοποιεί το έργο INTERREG V–A Greece–Bulgaria 2014-2020, «Environment You: environmental management by youth» ενώνοντας τις δυνάμεις των γειτονικών χωρών Ελλάδας και Βουλγαρίας, με σκοπό την επίτευξη φιλικής προς το περιβάλλον […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Η Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών  για το έργο “D.5.5.2 Εξωτερική Εξειδίκευση και Υπηρεσίες – Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Δράμα” στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»και ακρωνύμιο “EnivironmentYou” που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Οι υπηρεσίες που θα παρέχει […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top