Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα, Επιμελητήριο Δράμας, Λ. Λαμπριανίδη 40, 6100 Δράμα, Ελλάδα

Tel.: +30-25210-55160 Fax: +30-25210-55161

Contact person: Ιώ Χατζηβαρύτη

E-mail: nestosmesta@gmail.com

 

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top