Δελτίο Τύπου Τελική Συνάντηση Environment You

Τελική εκδήλωση για το έργο  ΕnvironementYou

Ολοκληρώνεται το έργο «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα [1]. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στην αγροτική παραγωγή. Εκτός της Ευρωπεριοχής Νέστος Μέστα, στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς:

 • Επικεφαλής εταίρος: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv (BG)
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (GR)
 • Youth Forum 21st Century Association (BG)
 • Περιφερειακό Κέντρο κατάρτισης, Επιμελητήριο Blagoevgrad (BG)
 • Οργανισμός Περιφερειακής Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (BG)

Το έργο ξεκίνησε στις 7/1/2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/3/2022.

Την Παρασκεύη, 17 Δεκεμβρίου 2021, διοργανώθηκε και η τελική συνάντηση του έργου στην Θεσσαλονίκη, με παρουσία όλου του εταιρικού σχήματος και προσκεκλημένη την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία. Η συνάντηση ήταν υβριδική, δινόταν δηλαδή η δυνατότητα να την παρακολουθήσει κάποιος και διαδικτυακά και στόχευε στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα , εκπροσωπήθηκε από τις κυρίες Χατζηβαρύτη Ιώ και Μαρία Γκόλιου, μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου, που παρουσίασαν τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από την Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα και τα αποτελέσματά τους. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου:

 1. Καταρτίστηκαν 235 αγρότες σε δύο φάσης (Δεκέμβριο 2020 και Απρίλιο 2021) σε καινοτόμα συστήματα αγροτικής παραγωγής και πιστοποίησης προϊόντων
 2. Διοργανώθηκαν τρία διεθνή θεματικά εργαστήρια με την παρακάτω θεματολογία:
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προστασία των φυσικών πόρων μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Βιολογική γεωργία κυρίως σε ορεινές περιοχές

που παρακολούθησαν 73 συνολικά συμμετέχοντες.

 1. Διοργανώθηκε μια εκπαιδευτική επίσκεψή με θέμα τη κυκλική οικονομία στην αγροτική παραγωγή, τον Ιούνιο του 2021.
 2. Συμμετείχαν τα στελέχη του φορέα στις αντίστοιχες διακρατικές εκπαιδευτικές επισκέψεις του έργου σε Bankso, Haskovo, Smolyan και Θεσσαλονίκη ανταλλάσοντας τεχνογνωσία και καλές πρακτικές σε θέματα που άπτονται της περιβαλλοντικά φιλικής γεωργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο EnvironmentYou αυτό, τιμήθηκε φέτος με το βραβείο “Sail Of Papenburg” από την Ένωσης Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών AEBR, σε μια ειδική τελετή στο Άρνεμ ως μια πολύ επιτυχημένη πρακτική στον τομέα της «πράσινης γεωργίας». Το βραβείο αυτό συνέπεσε και με την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση της AEBR. Επιπλέον, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη  αναγνωσιμότητα στο γεγονός καθώς ανάδειξε και την Ευρωεριοχή Νέστος Μέστα σε έναν από τους πιο σημαντικούς και πιο αναγνωρισμένους θεσμούς στις διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης. Τέλος, αποτέλεσε μια  διάκριση και για όλους τους Δήμους της ΠΕ Δράμας και του Επιμελητηρίου Δράμας που συμμετέχουν στον φορέα.

[1]  Η Ευρωπεριοχή Νέστος- Μέστα -Ελληνικό Τμήμα καλύπτει την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, είναι  μια εγγραμμένη ΜΚΟ στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι Δράμας, Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου και Νευροκοπίου. Στόχος της είναι  να ενθαρρύνει και να προωθεί τις διαπεριφερειακές συνεργασίες, να ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων,  του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών της διασυνοριακής ζώνης. Η Ευρωπεριοχή υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, των φορέων, των οργανώσεων και του επιχειρηματικού κόσμου που έχει επιλέξει ως έδρα του την περιοχή της Δράμας.

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top