Δελτίο Τύπου Τελική Συνάντηση Environment You

Τελική εκδήλωση για το έργο  ΕnvironementYou Ολοκληρώνεται το έργο «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα [1]. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στην αγροτική […]

EnvironmentYou | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,   Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το οποίο είναι εταίρος του έργου  EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, το οποίο υλοιποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, με χαρά σας προσκαλεί στο Τελικό Συνέδριο του Έργου EnvironmentYou. Η  εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 17.1.2.2021 […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top