Τα μέλη

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα αποτελείται από δύο τμήματα, αυτό της ελληνικής πλευράς της περιοχής και αυτό της Βουλγαρικής. Η Ευρωπεριοχή είναι εγγραμμένη και στις δύο χώρες ως μια ΜΚΟ σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και των δύο χωρών.

Και οι δύο περιοχές έχουν ίσα δικαιώματα στην διαχείριση του φορέα και διαχειρίζονται από κοινού την προεδρεία. Η γραμματεία του φορέα βρίσκεται στην Δράμα.   

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top