Νέστος Μεστα

ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ ΜΕΣΤΑ

Μέλος της AEBR από το 1997

(Περιφέρεια 178 στον Χάρτη των Διασυνοριακών περιοχών της 2011)

 

ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ ΜΕΣΤΑ

 

Επιφάνεια Περιοχής: 5651km²  

Κάτοικοι: 230.000

 

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα στο ελληνικό της μέρος καλύπτει την περιφερειακή ενότητα της Δράμας που ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε αυτό της Βουλγαρίας την Περιοχή του ποταμού Μέστα που ανήκει στην Περιφέρεια Blagoevgrad.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα αποτελείται από δύο τμήματα, αυτό της ελληνικής πλευράς της περιοχής και αυτό της Βουλγαρικής. Η Ευρωπεριοχή είναι εγγραμμένη και στις δύο χώρες ως μια ΜΚΟ σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και των δύο χωρών.

Και οι δύο περιοχές έχουν ίσα δικαιώματα στην διαχείριση του φορέα και διαχειρίζονται από κοινού την προεδρεία. Η γραμματεία του φορέα βρίσκεται στην Δράμα.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΣΤΟΣ ΜΕΣΤΑ

Ο στόχος της Ευρωπεριοχής Νέστος Μέστα είναι να ενθαρρύνει και να προωθεί τις διαπεριφερειακές συνεργασίες, να ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων,  του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών της διασυνοριακής ζώνης. Η Ευρωπεριοχή υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, των φορέων, των οργανώσεων και του επιχειρηματικού κόσμου που έχει επιλέξει ως έδρα του την περιοχή.  Ηγείται της καμπάνιας για την ενίσχυση της ασφάλειας και ομαλότητας στην περιοχή καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής. Για να επιτύχει τους στόχους της στηρίζεται στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι επιδεικνύουν  έμπρακτα την αλληλεγγύη τους σε καιρούς κρίσης.

Σέβεται τις φιλικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην διασυνοριακή ζώνη.  Ξεχωριστή θέση , Μεταξύ των πολλών οργανισμών και φορέων που επιδείξει μεγάλο ζήλο στην εδραίωση συνεργασιών φιλίας και αλληλεγγύης, έχουν οι Περιφέρειες, οι πόλεις και οι Δήμοι , τα Επιμελητήρια, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί φορείς και φορείς κατάρτισης, οι πολιτιστικοί φορείς κα.

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα κερδίζει το βραβείο “Sail of Papenburg” το 2010

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Οι επόμενες δράσεις της Ευρωπεριοχής έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης της και την διερεύνηση της δυνατότητας εδραίωσης ενός Ευρωπαϊκού φορέα για της διασυνοριακές περιοχές.

Οι δύο πλευρές της Ευρωπεριοχής έχουν σχεδιάσει από κοινού μια αναπτυξιακή στρατηγική για τον φορέα. Η στρατηγική αυτή, απαιτεί την υλοποίηση συγκειμένων δράσεων που να ανήκουν στα παρακάτω 6 πεδία εφαρμογής:

Πεδίο Α:  Επικοινωνία, Ανταλλαγή Πληροφοριών και Δικτύωση

Πεδίο B:  Οικονομική Συνεργασία στον τομέα των Μεταφορών και Υποδομών

Πεδίο Γ: Τουρισμός- Αναψυχή

Πεδίο Δ: Πολιτισμός και Κοινωνία

Πεδίο E:Περιβάλλον και Γεωργία

Πεδίο ΣΤ: Μεταφορά τεχνογνωσίας στην Τεχνολογία

H Eυρωπεριοχή Νέστος Μέστα στο ελληνικό της τμήμα συμμετέχει στη πρόσφατα εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος ΙNTERREG VA GreeceBulgaria 2014-2020 με τίτλο “ENVIRONMENT YOU: Environmental Management by Youthrun SMEs

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  1. Ετήσια γενική συνέλευση μελών
  2. Εξαμηνιαία συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Συναντήσεις θεματικών επιτροπών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος ελληνικής πλευράς Σ. Γεωργιάδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα, Επιμελητήριο Δράμας, Λ. Λαμπριανίδη 40, 6100 Δράμα, Ελλάδα

Tel.: +30-25210-55160 Fax: +30-25210-55161 E-mail: Georgiadis.stefanos@gmail.com

Contact person: Ιώ Χατζηβαρύτη E-mail: iochatzivaryti@gmail.com

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Συνοριακή περιοχή-Τούνελ που συνδέει τις δύο περιοχής και δημιουργήθηκε για την προστασία της άγριας ζωής  

Τεχνική συνάντηση για την προετοιμασία προτάσεων για την ΚΠ Interreg GreeceBulgaria

 

ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΣΤΟΣ-ΜΕΣΤΑ

 

For English Translation – Click here

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top