Δελτίο τύπου Νέστος Μέστα – Με το βλέμμα στραμμένο στη κυκλική οικονομία

  Με το βλέμμα στραμμένο στη κυκλική οικονομία!   Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα [1] στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth–runed SMEs» που εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης φιλικών προς τος περιβάλλον, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top