ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών & Εορτασμός για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της. Βράβευση της Νέστος – Μέστα με το πρώτο βραβείο “Sail of Papenburg – AEBR”

Δράμα 22 Οκτωβρίου 2021       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών  & Εορτασμός για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της.   Βράβευση της Νέστος – Μέστα με το πρώτο βραβείο    “SailofPapenburg  – AEBR”       H Ευρωπεριοχή Νέστος –Μέστα (Ελληνικό Τμήμα), συμμετείχε δια του Προέδρου […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top