Δελτίο τύπου Νέστος Μέστα – Με το βλέμμα στραμμένο στη κυκλική οικονομία

 

Με το βλέμμα στραμμένο στη κυκλική οικονομία!

 

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα [1] στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYouEnvironmental Management Enhancement by Youthruned SMEs» που εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης φιλικών προς τος περιβάλλον, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στην αγροτική παραγωγή, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη δια ζώσης διεθνή εκπαιδευτική επίσκεψη στην Δράμα στις 25/6/2021.

H εκπαιδευτική επίσκεψη εστίαζε στην εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομία σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και περιλάμβανε προγραμματισμένες επισκέψεις σε τοπικές μονάδες που εφαρμόζουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην παραγωγική και μεταποιητική διαδικασία και αξιοποιούν τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από αυτήν. Το θεματικό πεδίο της επίσκεψης υποστήριξαν και οι στοχευμένες παρουσιάσεις από τους ακαδημαϊκούς του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου που εδρεύει στην Δράμα και αφορούσαν εφαρμογές των τεχνολογιών αιχμής που υποστηρίζουν τέτοιες πρακτικές.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να μυηθούν, οι προσκεκλημένοι Έλληνες και Βούλγαροι εταίροι, στις δυνατότητες εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στις μικρές και μεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στα οφέλη της κυκλικής οικονομίας αλλά και στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα ως μοχλό εκκίνησης της πρωτογενούς παραγωγής.

Συγκεκριμένα, τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε στο «Κτήμα Τέχνη Οίνου» ο καθ. Σ. Μάμαλης, τονίζοντας  τους την σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στην διαχείριση των κοινών  μας φυσικών πόρων και την σκυτάλη έδωσε στον οινολόγο του κτήματος, κ. Α.Παπαδόπουλο για την παρουσίαση των καινοτόμων πρακτικών παραγωγής οίνου που ακολουθούνται στην μονάδα τους και στόχο έχουν την βελτιστοποίηση του τελικού παραγόμενου προϊόντος αλλά και την αξιοποίηση των καταλοίπων παραγωγής στην λίπανση.

 

Τις παραπάνω παρουσιάσεις ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των καθηγητών του ΔΙΠΑΕ κ. Γ. Γούναρη και Β. Καμπουρλάζου, εισάγοντας το κοινό στις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της αγροτικής παραγωγής με τον τελευταίο να ολοκληρώνει την παρουσίαση του με μια επίδειξη drone-συγκομιδής σταφυλιών στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου.

Τέλος, την επίσκεψη έκλεισε ο κ. Π. Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής του ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου, παρουσιάζοντας το επιτυχημένο παράδειγμα κυκλικής παραγωγής, μεταποίησης και πώλησης ροδιού, όπου όλα τα υποπροϊόντα αυτής μετατρέπονται σε πρώτες ύλες για άλλες βιομηχανίες (ο χυμός τυποποιείται, τα κουκούτσια παράγουν αιθέριο έλαιο για τον κλάδο της κοσμετολογίας και τα απόβλητα του κελύφους αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφής υψηλής θρεπτικής αξίας).

 

 

Οι  επόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις του προγράμματος ΕnviromentYou στην Ελλάδα, θα φιλοξενηθούν από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Ενδεικτικές θεματικές αποτελούν  η φιλική περιβαλλοντικά επιχειρηματικότητα των νέων στον αγροτικό τομέα καθώς η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης αγροτών EMS.

 

[1]  Η Ευρωπεριοχή Νέστος- Μέστα -Ελληνικό Τμήμα καλύπτει την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, είναι  μια εγγραμμένη ΜΚΟ στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι Δράμας, Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου και Νευροκόπιου. Στόχος της είναι  να ενθαρρύνει και να προωθεί τις διαπεριφερειακές συνεργασίες, να ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων,  του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών της διασυνοριακής ζώνης. Η Ευρωπεριοχή υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, των φορέων, των οργανώσεων και του επιχειρηματικού κόσμου που έχει επιλέξει ως έδρα του την περιοχή της Δράμας.

 


English version


 

With a view to the Circular Economy!

 

Euroregion Nestos-Mesta1 in the framework of the project “EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs“, which focuses on the development of specially designed eco-friendly promotion and organization processes while aiming at the successful dissemination and effective implementation of the Environmental Management Systems (EMS) in the agricultural production, successfully organized the first in face-to-face International Exchange Study Visit in Drama on the 25th of June 2021.

The study visit focused on the application of circular economy model in activities related to the agricultural sector. The agenda included field trips and scheduled visits to local agricultural enterprises where the circular economy-practices are applied in production and processing processes by recirculating all raw materials without generating waste outputs. The thematic field trips were also supported by well-focused presentation prepared by the Professors of the International Hellenic University, based in Drama. These presentations, specifically, were linked to the utilization of the cutting-edge applications of technology that apply eco-friendly practices in the production process.

The aim of the visit was to introduce the invited Greek and Bulgarian partners into the circular economy principles as well as to support the small and medium-sized agricultural enterprises (SME’s) to adapt a production system of resources utilization where reduction, reuse and recycling of elements prevails. This productive model could be the steppingstone for the reshaping of the agricultural sector, orienting it towards a long-term sustainable future.

In particular, the participants were welcomed at the “Wine Art Estate” by Prof. S. Mamalis, with his thematic lecture which was emphasized on the importance of cross-border cooperation in the management of our common natural resources and afterward the speech was given to the oenologist of the estate, Mr. A. Papadopoulos in order to present innovative wine production practices and aim on the optimization of the final product, along with the utilization of production residues in fertilization.

 

The above presentations were followed by the lectures from the professors of HMU Mr. G. Gounaris and V. Kambourlazou, introducing the participants to the advanced technologies in the field of agricultural production with the latter completing the presentation with a drone-grape harvesting demonstration in the University’s courtyard.

Last but not least, the visit was closed by Mr. P. Athanasiadis, General Manager of ASOP Ag. Athanassios presenting the successful example of circular production, processing and sales of pomegranate, since all of its by-products are converted into raw materials for other industries (juice is bottled, the seeds prudes scent oil and are absorbed by the cosmetology industry and the fruit outer surface is used as the basic ingredient for producing livestock food of high nutritional value).

 

 

 

The next educational visits of the EnviromentYou project to be organized in Grrece will be hosted by the Hellenic National Youth Council and the Regional Development Fund of Central Macedonia. Indicative thematic to be addressed are the ecofriendly entrepreneurship of youth in the agricultural sector and the operation of the EMS eLearning and training platform by the farmers.

 

 

 

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top