Δεύτερη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης του Έργου «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»

Δεύτερη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης του Έργου «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»

 

Το έργο «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» εστιάζει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβαλλοντικού πλούτου της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσα από την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής, με έμφαση αυτές που έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται από νέους, το πιο δυναμικό δηλαδή κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής.

 

Το έργο EnvironmentYou ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και η υλοποίησή του θα διαρκέσει δύο χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020». Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν του Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-BULGARIA 2014-2020» κατά 15% (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

 

Περιοχές Παρέμβασης

Το έργο υλοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 

Το Αντικείμενο του έργου & η Ομάδα στόχος

Το αντικείμενο του έργου αφορά την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων κατάρτισης σε εξειδικευμένα αντικείμενα, για τουλάχιστον 60 άτομα που ανήκουν στην  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η ομάδα στόχος για το έργο περιλαμβάνει τους νέους, τους NEETs (Not in Education, Employment, or Training), τους αγρότες, τους εν δυνάμει επιχειρηματίες και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενο σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή σε πράσινη επιχειρηματικότητα με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, στην περιοχή παρέμβασης.

 

Τα Προγράμματα Κατάρτισης

Τα τέσσερα εκπαιδευτικά Προγράμματα που υλοποιούνται για δεύτερη φορά, έχουν στόχο να αυξήσουν τη χρήση περιβαλλοντικών συστημάτων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, να τονώσουν τη γεωργική δραστηριότητα και να ενεργοποιήσουν τους νέους της περιοχής.

 

Τα Προγράμματα Κατάρτισης και οι ώρες εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στο καθένα αναφέρονται ακολούθως:

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 1: Eco-friendly Business (30 Ώρες)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 2: Environmental Management Systems (30 Ώρες)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 3: Natural Resources protection through business activities (30 Ώρες)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 4: Bio-agriculture mainly in mountainous areas (30 Ώρες)

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης.

Ενεργός σύνδεσμος αίτησης:

https://web.eurotraining.gr/p/m/applyyou2/el-GR

Δικαιολογητικά: Βιογραφικό και Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Ο σύνδεσμο των αιτήσεων θα παραμείνει ενεργός μέχρι και τη 25/4/2021

 

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310508410. Ιστοσελίδα: www.environmentyou.eu

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top