Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης του Έργου «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»

Το έργο «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» εστιάζει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβαλλοντικού πλούτου της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσα από την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής, με έμφαση αυτές που έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται από νέους, το πιο δυναμικό δηλαδή κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής. […]

ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης!

Για νέους εώς 35 ετών, αγρότες και επιχειρηματίες. Απόκτησε εξιδεικευμένες γνώσεις και σύγχρονες δεξιότητες στον αγροτικό τομέα και ανακάλυψε νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Κάνε την αίτηση σου εδώ: https://www.eurotraining.gr/seminario-perivalontikis…/ #EnvironmentYou #Interreg Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»  

2o Φόρουμ για την καινοτομία των νέων – Οικοδόμηση ισχυρότερης γνώσης στη γεωργική τεχνολογική καινοτομία στις διασυνοριακές περιοχές

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα- Ελληνικό Τμήμα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας και την Ένωση Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR), διοργάνωσε από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου το Διαδικτυακό Φόρουμ Νεολαίας με θέμα: Building Strong Knowledge in Agricultural Technological Innovation in Cross Border Areas (μεταφ. («Οικοδόμηση ισχυρότερης γνώσης στην αγροτική τεχνολογική καινοτομία σε διασυνοριακές […]

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους» στο πλαίσιο της δράσης «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»

H Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα-Ελληνικό Τμήμα προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους» στο πλαίσιο της δράσης «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 163.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με CPV 80500000-9 Υπηρεσίες Κατάρτισης. Η καταληκτική ημερομηνία […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» και ακρωνύμιο “EnivironmentYou” που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα για […]

Ανακοίνωση προκύρηξης

Η ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ ΜΕΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»και ακρωνύμιο “EnivironmentYou” που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ανάλογα με τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος, και ειδικότερα από την […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top