2o Φόρουμ για την καινοτομία των νέων – Οικοδόμηση ισχυρότερης γνώσης στη γεωργική τεχνολογική καινοτομία στις διασυνοριακές περιοχές

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα- Ελληνικό Τμήμα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας και την Ένωση Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR), διοργάνωσε από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου το Διαδικτυακό Φόρουμ Νεολαίας με θέμα: Building Strong Knowledge in Agricultural Technological Innovation in Cross Border Areas (μεταφ. («Οικοδόμηση ισχυρότερης γνώσης στην αγροτική τεχνολογική καινοτομία σε διασυνοριακές περιοχές»).

Το φόρουμ εστίαζε στη γνώση και καινοτομία, ως κλειδί αντιμετώπισης των προκλήσεων του αγροτικού τομέα και αναζητούσε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η βιωσιμότητα στην αγροτική τοπική οικονομία. Νέοι αγρότες, ερευνητές, σύμβουλοι και ενώσεις που συμμετείχαν στο φόρουμ και ήταν πρόθυμοι να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και καινοτόμων λύσεων. Το Φόρουμ Νεολαίας παρουσίασε την αγροτική τεχνολογική καινοτομία στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στόχος ήταν, η διάδοση της αγροτικής καινοτομίας της περιοχής μας και η καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας που έχει ήδη αποκτηθεί στον τομέα, εξυπηρετώντας τους νέους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ (Green Deal).

Την εκδήλωσε άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και Πρόεδρος της Ευρωπεριοχής Νέστος Μέστα-Ελληνικό Τμήμα, κ. Στέφανος Γεωργιάδης και ακολούθησε η χαιρετιστήρια ομιλία του κ. Martin Guillermo Ramirez, Γενικού Γραμματέα της AEBR. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Johannes Moisio, πρόεδρος AEBR TFEB, κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή στον θεσμό των Youth Forum. Τέλος, τον λόγο πήρε η κα Ιώ Χατζηβαρύτη, Σύμβουλος ΕΕ προγραμμάτων για το Επιμελητήριο Δράμας & την Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα και παρουσίασε το διασυνοριακό έργο Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας με τίτλο:«Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» (μεταφ. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στις ΜΜΕ). Οι παρουσιάσεις άνοιξαν το διάλογο στο κοινό, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο το Επιμελητήριο Δράμας και η AEBR υποστηρίζουν τους νέους στην προσπάθειά τους να γίνουν επιτυχημένοι και περιβαλλοντικά ευαίσθητοι επιχειρηματίες καθώς επίσης, ανακοίνωσαν από κοινού την ανοιχτή πρόσκληση πρόσληψης νέων στελεχών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Interreg Voluntary Youth. Κατά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Διαδικτυακού Youth Forum οι νέοι κλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής να εκφράσουν τις προσδοκίες τους από το Youth Forum αυτό.

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με την αλληλεπίδραση των νέων συμμετεχόντων σχετικά με το τι είναι απαραίτητο για την καινοτομία. Στη συνέχεια, με σκοπό να κινητοποιηθούν οι συμμετέχοντες, να θέσουν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και να οδηγηθούν στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση παρουσιάστηκαν οι παρακάτω βέλτιστες πρακτικές:

  1. Βιολογική γεωργία: Τάσεις, καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές, K. Karampatea, Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
  2. Η καινοτομία του εργοστασίου μαρμάρων FHL στην εξόρυξη και τη γλυπτική μαρμάρου χρησιμοποιώντας ρομποτική τεχνολογία, Μ. Καλογεράκη.
  3. Αγροτική κοινωνική καινοτομία στη Βουλγαρία, Καθ. Ivan Penov, Πανεπιστήμιο του Plovdiv.

Η μέρα ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση για το τι είναι καλύτερο για το να είσαι επιχειρηματίας.

Η τρίτη ημέρα του Youth Forum ξεκίνησε με τη συζήτηση για τις κύριες προκλήσεις στις διασυνοριακές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες όπου εργάστηκαν παράλληλα για να απαντήσουν μέσω διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης της συμμετοχικής διαδικασίας στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Τι μπορεί να είναι καινοτομία / τεχνολογική καινοτομία;
  • Τι είναι απαραίτητο για τη διασυνοριακή συνεργασία;
  • Ποια είναι τα κύρια προβλήματα των παραμεθόριων περιοχών;
  • Τι προσφέρει η συνεργασία πέρα από τα σύνορα της χώρας σας;
  • Ποια η διασυνοριακή λύση για την υπερνίκηση των εμποδίων στην αγροτική επιχείρηση;

Στο τέλος του εργαστηρίου κάθε ομάδα παρουσίασε τη δουλειά και τις ιδέες της σε έναν ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό πίνακα (βλ. φωτό) για την υπέρβαση των διασυνοριακών εμποδίων στην αγροτική επιχείρηση.

 

 

 

Πριν ολοκληρωθεί το Youth Forum με τις παρατηρήσεις του κ. Johannes Moisio, προέδρου του TFEB, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους από τις 3 ημέρες του forum και να εκδηλώσουν τον ενθουσιασμό τους για την διαδικασία αλλά και την πρόθεση τους να επισκεφτούν την Δράμα τον επόμενο χρόνο για να δουν από κοντά τις ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν.

 

 

Φωτογραφίες

 

 

Read in English version

 

 

Leave a Reply

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top